Pro koho 

Použití přístroje O2-Pack v různých oblastech

A. Zvýšení standardů první pomoci aplikací kyslíku

1.    Veřejné budovy s velkým počtem zaměstnanců a/nebo velkým počtem návštěvníků, školy, zařízení pro přestárlé osoby

2.    Velké společnosti, průmyslové závody

3.    Železnice

4.    Vysoce rizikoví pacienti


B. Vylepšení první pomoci v záchranné službě včasnou aplikací kyslíku

1.    Hasiči

2.    Ochrana před katastrofami

3.    Horská záchranná služba

4.    Policie

5.    První pomoc na koupalištích a sportovních zařízeních


C. Vylepšení účinnosti pohotovostně-lékařských zákroků aplikací kyslíku

1.    V praxi všeobecných lékařů a ve zvláštních situacích

2.    Ve stomatologii

 www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz