Horská záchranná služba

Analýza činností horské záchranné služby hodnotí situaci podobně jako u hasičů se speciálním pohotovostním zdravotnickým výcvikem. Jejich pracovní situace se mohou lišit, ale hlavní funkcí horské záchranné služby je také poskytování pomoci v čistě traumatických stavech a jejich adekvátní přeprava okamžitě po jejich stabilizaci na místě náhlého případu. V první fázi může být hlavní prioritou ošetření poranění, ale také zde nejnovější poznatky naznačují, že zhoršení dýchacích a oběhových funkcí způsobené zdánlivě lokalizovanými traumaty hraje důležitou roli, která nesmí být podceňována. Narušení výměny plynů v plících a hrozící zhoršení zásobování orgánů může být zvládnuto pouze komplexní pomocí, která bude zahrnovat nejen ošetření (obvázání) ran, uložení pacienta do vhodné polohy a zmírnění bolesti, ale také udržování potřebných oběhových podmínek, např. podáváním infuzí, ale především zlepšením výměny plynů v plících co možná nevčasnější aplikací kyslíku.

Kromě ošetřování poranění   musí horská záchranná služba ošetřovat rovněž množství dalších více či méně nahodilých onemocnění a jiných náhlých případů. Extrémní povětrnostní podmínky vedou často se stavům podchlazení a ke ztrátě svalové koordinace, které mohutně zvyšují spotřebu kyslíku; zde se jedná o náhlé případy s absolutním požadavkem na aplikaci kyslíku horskou záchrannou službou jak na místě nenadálé události tak během, často velmi dlouhé, přepravy záchranářským (dobře vybaveným) vozidlem.

Přístroj O2-Pack má malou hmotnost a nádobu pevné konstrukce, což představuje velkou logistickou výhodu při jeho skladování ve srovnání se skladováním kyslíku v tlakových nádobách (zásobnících).

 


Horská služba
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz