Obrana

 

Česká armáda od svého  počátku plní náročné úkoly jak na území České republiky- zajištění bezpečnosti státu, výpomoc při živelních katastrofách, příprava na zahraniční mise jakož i jeji aktivní účast na těchto misích v rámcí závazků vyplývajících z jeiho členství v NATO.

Za dobu členství v NATO se AČR aktivně účastnila všech hlavních aliančních operací. Kosovo-1999, operace KFOR, SFOR. Od roku 2002 se české kontingenty střídají v operacích ISAF a ENDURING FREEDOM na území Afganistánu kde zanechala nezmazatelnou stopu na še polní nemocnice, chemičtí specialisté apod. jakož i vojáci v provinčních rekonstrukčních týmech v provinciích Logár, Uruzgán atd.

Náročnost která je kladená na každého příslušníka AČR nehledíc  zda se jedná o profesionálního vojáka nebo civilního zaměstnance neustále narústá. Proto se ochrana a prevence zdraví , staví do popředí v běžném každodenním živote.

Praktické zkušenosti z použití kyslikových generátorů v zahraničních misích dokazují, že jejich masívní zařazení jakožto prostředku pro záchranu lidského života má své opodstanění! Již jenom vědomí a pocit, že mám po ruce prostředek, kterým můžu zahránit lidský život je nenahraditelný.

Bojové nasazení, složité klimatické podmínky, stres, únava můžou způsobit, že jakkoliv trenovaný organizmus může selhat! Proto velení ČA dělá všechno jak pro záchranu lidského života tak pro minimalizování následků v případě nenadálých událostí.

Obdobně je tomu i v době míru, kdy jsou nároky na každého příslušníka AČR stále větší. Proto je nezbytné, aby se pokračovalo ve vybavení všech pracovišť vojenské správy, automobilového parku, ubytoven, zotavoven a pod. prostředkem jakým je kyslikový generátor O2 Pack.

 


Obrana
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz