Policie

 

Policisté na pochůzkách - pěších nebo v hlídkových vozech - přicházejí často do styku s osobami, které jsou ohroženy na životě v důsledku poranění nebo akutního onemocnění; jsou též zváni k poskytnutí okamžité první pomoci před příchodem odborných lékařů. Tito policisté jsou důkladně vyškoleni v poskytování první pomoci a jsou často schopni jednoduchými opatřeními, jako jsou zajištění průchodnosti dýchacích cest,  v extrémních případech dýcháním z úst do úst, vnější masáží srdce, zastavením krvácení nebo uložením postiženého pacienta do vhodné polohy, odvrátit bezprostřední ohrožení života pacienta.

Jiná forma první pomoci, která se jeví jako nezbytná k překlenutí časové mezery do příjezdu záchranné služby, je aplikace kyslíku. Z tohoto pohledu by zahrnutí kyslíkových zdrojů do záchranářského vybavení hlídkových vozů určitě mělo smyl a bylo by obzvláště užitečné při ošetřování náhlých případů vně velkých měst.

policie
 


Policie
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz