Školství

Patří sem veškeré budovy se sídlem úřadů, kanceláří a veřejných institucí s velkým počtem zaměstnanců a/anebo návštěvníků, obzvláště, jestliže tyto osoby musí být považovány za potencionálně náchylné k akutním srdečním nebo oběhovým chorobám. Dostupnost kyslíku v „pohotovostních soupravách" je zde racionálním požadavkem.

Počet dostupných pohotovostních souprav a tím tedy i požadovaných  kyslíkových rezerv v těchto budovách by měl být založen na předpokladu, že čas, během kterého je přístroj  přinesen k pacientovi, by měl zhruba odpovídat času nutnému k telefonickému ohlášení (přivolání pomoci) nenadálé události. Jiným indikátorem potřebného množství  skladovaného kyslíku může být soupis a rozmístění hasičských přístrojů v daném objektu, protože podle posledních analýz je frekvence jejich použití pro hašení požáru několikrát nižší než možnost výskytu nenadálé události vyžadující okamžitou pomoc v důsledku náhlé nemoci, tj. selhání srdce.

V praxi by tyto úvahy mohly znamenat, že - v ideálním případě - by taková „pohotovostní souprava" měla být uchovávaná v centrální části každého poschodí. V každém případě by vybavení tohoto druhu mělo být umístěno alespoň v blízkosti recepce budovy nebo u permanentně používaného vchodu. Vzhledem k výše uvedenému musí být požadavkům, vyjádřeným v pravidlech a směrnicích týkajících se pracovišť, věnována pozornost, obzvláště s přihlédnutím k dnes již všeobecně uznávané důležitosti aplikace kyslíku při poskytování první pomoci na místě  nenadálé události.

 

Články ke stažení:

Dlouhých sedm minut

Ochrana zraví a života našich děti - priorita Městské části Praha 9

Devítka zvýšila bezpečnostní standardy ve školách

 


Školství
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz