Sportovní zařízení

Vzhledem ke zvýšení sportovních aktivit u starších lidí a u lidí s předcházejícími vážnými nemocemi a obzvláště při zvážení potencionálních rizik spojených se sportováním, musí být okamžitá dostupnost kyslíku klasifikována jako „pohotovostní léčivý prostředek prvního řádu" pro všechny náhlé případy typické pro takové prostředí (tonutí, poranění lebky a hrudníku).

Možnost aplikace kyslíku ale také představuje fundamentální rozšíření a vylepšení rozsahu ošetření, protože může být použita jako krok první pomoci rovněž u typických ne-traumatických náhlých příhod postihujících diváky. Toto má dokonce větší praktický význam, protože tato sportovní zařízení mohou obvykle počítat s přítomností a poskytováním první pomoci osobami s nadprůměrnými speciálními zdravotnickými znalostmi, možná i lékaři; přítomnost těchto osob ale tím také zvyšuje nároky na rozsah a složení zdravotnického vybavení. Skladování a dostupnost kyslíku musí být považovány za nezbytnou součást každé mobilní pohotovostní jednotky ve sportovních zařízeních, přičemž u napevno nainstalovaného, nepřenosného vybavení na ošetřovnách první pomoci je tento požadavek nezbytný v každém případě.

Při shrnutí výše uvedeného lze konstatovat, že použití kyslíku osobami poskytujícími první pomoc a záchrannou službu u všech akutních onemocnění a vážných poranění může podstatně zlepšit kvalitu této pomoci se specifickým profylaktickým účinkem na hrozící komplikace.

 


Sportovní zařízení
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz