Zdravotnictví

 

Z pohledu celkových potencionálních a praktických požadavků musí být uchovávání okamžitě dostupného kyslíku imperativem pro každého lékaře, který musí počítat, že ve své praxi přijde do styku s pacienty náhlých případů. Patřičné opatření je nutné provést obzvláště v případech, kdy můžeme očekávat výskyt potencionálně závažných komplikací jako např. při zátěžovém měření ECG, hyposensibilizační léčbě, kontrastních  médiích anebo endoskopických vyšetřeních. Kromě potřebných léků, nástrojů a přístrojů, např. k zajištění průchodnosti dýchacích cest a umělého dýchání musí být kyslík považován za základní pohotovostní léčebný prostředek, který se jeví jako nezbytný, jestliže se mají odvrátit veškerá rizika v přívodu kyslíku a v situacích nenadálých událostí.

Setkávají-li se lékaři příležitostně nebo dokonce pravidelně se situacemi, kdy jsou přivoláváni k poskytnutí první pomoci mimo svých ambulancí nebo nemocnic, musí vzít v úvahu dostupnost zdroje kyslíku. Lékař pečující o skupiny sportujících kardiaků nebo skupiny pacientů s podobným rizikem musí mít nejenom speciální výcvik v provádění okamžitých opatření k záchraně života, ale  také udržovat pohotovostní soupravu vybraných léčiv a různých pomůcek k okamžitému použití. Poslední poznatky a zkušenosti v pohotovostní medicíně naznačují, že ohrožující fáze hypoxie, tj. nedostatečné zásobování tkání kyslíkem souběžně s absolutní nebo relativní koronární insuficiencí, s akutní srdeční nedostatečností a, například, s astmatickým záchvatem může být obvykle rychle a účinně zkrácena okamžitou aplikací kyslíku.

Protože přístrojové vybavení používané k těmto účelům je obvykle mobilní a musí být přineseno k místu daného náhlého případu mají úvahy o jejich váhové redukci praktickou důležitost. Může být tudíž konstatováno, že výrobky jako je  O2-Pack jsou výhodnější než pevné, nepohyblivé zdroje kyslíku.

 


Zdravotnictví
www.oxylife.cz
www.oxyobchod.cz